Path

Opšti akti

Normativna akta značajna za funkcioniranje JU “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”

 • Pravila JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

  Ovim pravilima regulišu se: naziv i sjedište Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo " (u daljem tekstu: Pravila), obaveze prema Osnivaču, djelatnost ustanove, način i uslove obavijanja te djelatnosti, statusne promjene, način rasporedivanja sredstava za rad, organi upravijanja, rukovodenja i kontrole poslovanja koji se obrazuju u ustanovi, način imenovanja i trajanja mandata predsjednika i članova tih organa, njihova prava, obaveze odgovornosti, uslovima i načinu njihovog izbora i razrješenja, opšti akti koji se donose u ustanovi i načinu njihovog donošenja, Iicima ovlaštenim da pored direktora zastupaju Javnu ustanovu njihovim ovlaštenjima i odgovornostima, način ostvarivanja javnosti rada i druga pitanja utvrđena Zakonom o ustanovama i druge odredbe od značaja za rad Javne ustanove za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenika Javne ustanove.

 • Pravilnik o radu JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

  Pravilnikom o radu i plaćama i drugim ličnim primanjima radnika (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuju se prava i obaveze radnika Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JU BKC KS) kao što su...

 • Pravilnik o utvrđivanju uslova, cijena i postupaka za iznajmljivanje prostora i opreme u Javnoj ustanovi "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

  Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, postupak i cijene za iznajmljivanje/zakup prostora i opreme u objektu Javne ustanove "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo."

 • Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanju po prijavama u JU "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"

  Pravilnikom o postupku internog prijavljivanja korupcije i postupanja po prijavama u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se način prijavljivanja korupcije u Javnoj ustanovi Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo (u daljem tekstu : JU BKC KS), postupanje po zaprimljenim prijavama korupcije, razmatranje zaprimljenih prijava korupcije, obaveze obavještavanja osobe koja je prijavila korupciju o poduzetnim radnjama, te druga pitanja koja su vezana za prijavljivanje korupcije u JU BKC KS.

 • Korigovani Plan integriteta JU "Bosanski kulturni centar KS"

  Korigovani Plan integriteta - Shodno preporuci za unapređenje plana integriteta Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, broj:20-04-483-170/23 od 10.02.2023. godine.