Path

Vizualizacija

Prošetajte Bosanskim kulturnim centrom Kantona Sarajevo, upoznajte se sa prostorom i saznajte više o našim kapacitetima, salama, ali i drugim zanimljivim prostorima za različite namjene