Path

Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Bosanski kulturni centar, veleljepni jevrejski (sefardski) hram Templ, danas hram kulture nalazi se u centru Sarajeva, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Građen prema projektu arhitekte Rudolfa Lubinskog Templ je završen 1930. godine, a bio je karakterističan po, u tom periodu u Evropi trećoj po veličini, bakarnoj kupoli.

vh-bkc-10-2-1

Godine 1948. Jevrejska zajednica gradu Sarajevu poklanja Templ, za potrebe kulturnih dešavanja i manifestacija. Rekonstrukcija Templa povjerena je arhitekti Ivanu Štrausu koji je građevinu prilagodio novim potrebama grada. Umjesto hrama Štraus renoviranjem i nadogradnjom kreira zgradu kulture, tada Radničkog univerziteta ”Đuro Đaković”, sa najakustičnijom koncertnom dvoranom na prostorima bivše Jugoslavije, kapaciteta 854 sjedećih mjesta. U atriju građevine postavljena je kamena menora Zlatka Ugljena kao simbol i obilježje viševjekovnog prisustva Jevreja u Sarajevu.

Od 1993. godine institucija mijenja naziv u Bosanski kulturni centar Sarajevo (BKC), a glavni cilj i zadatak mu je bio doprinos razvoja kulture, umjetnosti i kulturnog života Sarajeva. U aprilu 2015. godine BKC se spaja sa institucijama Sarajevo Art i Collegium Artisticum te dobija naziv Javna ustanova Centar za kulturu Kantona Sarajevo, da bi 2017. godine u konačnici postala Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo.

Menadžment JU BKC KS uvodi novi koncept kulturno-umjetničkog i edukacijskog programa, oslanjajući se na kreiranje vlastitog sadržaja i produkcije. U svom djelovanju ima razne ciljeve, a samo neki od njih su promocija i rad na razvoju kulture i umjetnosti, promocija i afirmacija, prvenstveno, mladih sa različitim umjetničkim afinitetima te umjetnika iz svih domena umjetnosti, književnika i izdavača, odgoj i obrazovanje djece, edukacija i socijalizacija osoba treće životne dobi, očuvanje i njegovanje autentične muzičko-folklorne baštine naroda BiH te povezivanje i suradnja sa drugim zemljama i institucijama kulture na internacionalnom nivou.

Danas u prostorijama JU BKC KS građani Sarajeva mogu pratiti bogat kulturno-umjetnički sadržaj koji čine pozorišne predstave za djecu i odrasle, koncerti klasične i savremene muzike, izložbe, promocije knjiga i izdavaštva te filmske projekcije, a svojim prostornim kapacitetom pruža mogućnost održavanja konferencija, panel diskusija, različitih festivala, performansa i sličnih manifestacija.