POČETNA

Centar za cjeloživotno učenje

JU „Bosanski kulturni centar“ Kantona Sarajevo  je osnovala Centar za cjeloživotno učenje koji će imati sljedeće ciljeve:
• Omogućiti građanima veću konkurentnost na tržištu rada organizacijom različitih dužih i kraćih obrazovnih programa
• Jačanje društvene uključenosti građana
• Razvijanje individualnih potencijala kod svakog polaznika
• Umanjivanje marginalizacije ugroženih skupina društva ( nezaposleni, osobe treće životne dobi, osobe sa poteškoćama u razvoju i invalidna lica, žene, mladi i sl.), te poboljšanje njihovog ekonomskog stanje.

Cjeloživotno učenje je najbolji odgovor na zamjenu koncepta doživotnog radnog mjesta konceptom doživotno potrebnog znanja, vještina i kompetencija. Promjena koncepta je uvjetovana svakodnevnim povećanjem novog znanja i sve bržim zastarjevanjem postojećeg, ali i potrebom prilagođavanja postojećih nespecifičnih znanja, vještina i kompetencija zahtjevima izmjenjenih radnih mjesta. Učenje kroz cijeli život postaje mnogo više od ekonomskog pitanja, jer viši nivo obrazovanja i kontinuiranog učenja , koje je dostupno svima, predstavljaju bitan preduslov za reduciranje nejednakosti i preveniranje marginalizacije pojedinca ili grupe.

KONTAKTIRAJTE NAS

info@bkc.ba

+387 33 586 777