Path

Dječiji program

Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo već dugi niz godina, u okviru dječijeg programa, organizuje različite projekte i radionice koje testiraju kreativne granice djece i podstiču njihov razvoj kroz edukativno korištenje slobodnog vremena.

Cilj dječijeg programa  Bosanskog kulturnog centra Kantona Sarajevo, jeste afirmacija znanja i kreativnih sposobnosti djece, njihovo ohrabrivanje i podsticanje na sticanje novih i korisnih znanja, te primjenu i usavršavanje onoga što djeca već znaju.

Djeci se prezentiraju lijepi i maštoviti sadržaji kroz koje se ona upoznaju sa novim vještinama, riječima, vrstama umjetnosti, te se tako, korištenjem zabavnog i kreativnog sadržaja kroz igru, muziku i priču kod djece razvija i potiče ljubav prema umjetnosti, ali i prema kulturnoj baštini naše zemlje.

U sklopu ovih radionica i projekata, program vježbi je usmjeren na psiho-motorički, socio-emocionalni, spoznajni razvoj djece, kao i na razvoj govora, komunikacije, izražavanja i stvaralaštva.

Obraća se posebna pažnja na afirmaciju posebno talentovane djece sa područja Kantona Sarajevo ali i šire od toga.