Path

Škola glume

Kulturno-edukativni program „Škola glume“ novi je sadržaj JU BKC KS, osmišljen 2016. godine u cilju kreiranja jednog profesionalnog odgojno-obrazovnog okruženja u kojem djeca sa afinitetom prema glumi mogu stjecati znanje o glumi, pozorištu i pozorišnoj umjetnosti.

Škola glume sa svojim radom počela je u februaru 2017. godine kada nakon održane audicije prima 23 učenika osnovnih i srednjih škola. Voditelji Škole glume su akademski glumci Asja Pavlović i Mirza Mušija, a u nastavnom procesu djecu vode kroz pedagoške i umjetničke ciljeve programa.

Pedagoški ciljevi:
Razvoj socijalnih kompetencija, dinamike grupnog rada, poticajnih odnosa u grupi, opažanja i komunikacije, partnerstva, empatije i odgovornosti u radu; zatim razvoj tjelesnog i govornog izraza, artikuliranje i realizacija ideja te rad na oslobađanju spontanosti i straha od javnog nastupa, treme.

Umjetnički ciljevi:
Kroz različite vježbe i tehnike glume učenje o scenskim i dramskim zakonitostima, savladavanju dramske situacije/scenska radnja, izgradnji lika, sukobu i odnosu dramskih likova, razvoj izražavanja, stvaralačke mašte, rad na ritmičnosti i pokretu te verbalnom izražavanju i ekspresiji (glas i artikulacija) i osnovama mimike scenske preciznosti i fokusu.

Škola glume koncipirana je kroz detaljno i stručno urađen nastavni plan i program u trajanju od dvije godine, a nastava počinje odmah po osnivanju radnih grupa.
Prema planu i programu nastava je raspoređena u četiri polugodišta, a Škola glume u potpunosti prati redovnu školu (raspusti i praznici). Nastava se odvija jednom sedmično u trajanju od 3 sata (dva školska časa) za osnovce i dva puta sedmično u trajanju od sat i po za srednjoškolce. Učenici na kraju prve godine rade javni čas na kojem pred roditeljima i rodbinom, prijateljima i menadžmentom BKC-a prezentuju šta su naučili u toj godini. Na kraju druge godine premjerno izvode pozorišnu predstavu, koja dobija mogućnost da uđe u zvanični repertoar dramskog programa JU BKC KS.

Za upis u Školu glume potrebno je položiti audiciju, koja se svake godine održava u februaru mjesecu.

U februaru 2017. godine oformljene su dvije grupe:
Osnovci – 13 učenika
Srednjoškolci – 10 učenika.
Ukupno: 23

U februaru 2018. godine oformljene su tri grupe:
Osnovci 1. do 5. razreda – 11 učenika
Osnovci od 5. do 9. razreda – 6 učenika
Srednjoškolci – 21 učenik
Ukupno: 38

 

Ovakvi pristupi će ovoj populaciji, putem jednog oblika socijalne inkluzije, omogućiti razvoj samopouzdanja, sticanje novih vještina kako bi ih društvo bolje shvatilo i prihvatilo. Plan je da polaznici radionica, na kraju godine, prezentuju stečeno znanje i vještine koje su stekli tokom osmomjesečnog druženja u vidu kratkoga performansa.