U Centru za cjeloživotno učenje u prostorijama JU BKC KS održao predavanje za studente, te predstavljena misija i aktivnosti DVV Internationala u Bosni i Hercegovini.

  • Post category:Novosti
U Centru za cjeloživotno učenje u prostorijama JU BKC KS održao predavanje za studente, te predstavljena misija i aktivnosti DVV Internationala u Bosni i Hercegovini.

Zbog iskazanog interesovanja studenata, u Centra za cjeloživotno učenje u prostorijama JU BKC KS nastavljena je realizacija redovne andragoške prakse za studente Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Tim povodom je u utorak, 9. juna, direktor Ureda za BiH, dr. sc. Emir Avdagić, održao predavanje za studente o trenutnom stanju u obrazovanju odraslih na globalnom, evropskom i nacionalnom nivou, te predstavio misiju i aktivnosti DVV Internationala u Bosni i Hercegovini.

Studentima su na poklon uručene i stručne publikacije iz oblasti obrazovanja odraslih, te ponuđena mogućnost korištenja bibliotečkog fonda DVV International – Ureda za BiH. Predavanje je organizovano u saradnji sa prof. dr. Mirjanom Mavrak i višom asistenticom Aminom Isanović-Hadžiomerović, MA sa Odsjeka za pedagogiju.

(Fotografija DVV International – Ured za BiH).