Predstavljamo objedinjene tekstove u kojima stručnjaci međunarodne akademske zajednice daju svoje viđenje i kritičko vrednovanje likovnih djela iz ciklusa “Apokalipsa“ autora Džeke Hodžića

Predstavljamo objedinjene tekstove u kojima stručnjaci međunarodne akademske zajednice daju svoje viđenje i kritičko vrednovanje likovnih djela iz ciklusa “Apokalipsa“ autora Džeke Hodžića

Galerija Collegium artisticum, Organizaciona jedinica u sklopu JU „Bosanski kulturni centar KS“ zbog trenutne situacije je zatvorena za posjete, a iza njenih vrata još uvijek je postavljena samostalna izložba akademskog slikara Džeke Hodžića. Izložba je otvorena u martu, samo nekoliko dana prije proglašenja stanja nesreće u našoj zemlji.

Izložba ovog istaknutog bosanskohercegovačkog slikara organizovana je povodom obilježavanja njegovog 70. rođendana i realizovana je u sklopu ovogodišnjeg Internacionalnog festivala “Sarajevska zima“.

Na ovoj izložbi, prvi put su na jednom mjestu predstavljena tri grandiozna triptiha iz ciklusa “Apokalipsa“. Publika je proteklih godina već imala priliku da vidi dva rada, “Apokalipsa I“ i “Apokalipsa II“. Prvi rad je bio prezentovan javnosti u Historijskom muzeju BiH 2016. godine, a drugi u Vijećnici 2017. godine.

Zahvaljujući ovoj izložbi, javnost sada po prvi put ima priliku vidjeti i triptih “Apokalipsa III“, kao i niz radova manjeg galerijskog formata, među kojima važno mjesto zauzimaju popratne skice i studije za ciklus “Apokalipsa“, koje su same po sebi izuzetno interesantne i intrigantne. Uz pomenute radove, na izložbi je prikazan i dokumentarni video pod nazivom “Džeko Hodžić – Sam sa sobom“, u kojem autor priča o svom umjetničkom stvaralaštvu, nadahnuću, snovima, …

Dok s nestrpljenjem iščekujemo nastavak aktivnosti i realizaciju planiranog programa, predstavljamo vam fotografije izložbene postavke i radova iz ciklusa “Apokalipsa“ autora Džeke Hodžića.

Autor fotografija: Eldar Muhić.

U PDF dokumentu objedinjeni su tekstovi u kojima stručnjaci međunarodne akademske zajednice daju svoje viđenje i kritičko vrednovanje likovnih djela autora Džeke Hodžića. APOKALIPSA – PDF

Autori tekstova su:

Prof. dr. Dubravka Pozderac – Lejlić, Dekanesa na Akademiji likovnih umjetnosti UNSA,

Andrea Mekić, asistentica na Katedri za historiju umjetnosti Filozofskog fakulteta UNSA,

Faruk Dizdarević, književnik, historičar kulture, esejista, književni i likovni kritičar,

Prof. dr. Nevad Kahteran, redovni profesor Filozofskog fakulteta UNSA,

Hadžem Hajdarević, pjesnik, prozni pisac, pisac za djecu, urednik izdanja drugih autora, naučni radnik iz oblasti jezika, trenutno predsjednik Društva pisaca BiH.

Džeko Hodžić je rođen 1950. godine u Godijevu kod Bijelog Polja (Crna Gora).

Školu za primijenjenu umjetnost završio u Peći 1970. godine, a Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1977. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1980. godine. Takođe, član je Udruženja likovnih umjetnika AK 68 u Njemačkoj i Udruženja Kunstverein EV Erlagen. Izlagao je na 79 samostalnih i 580 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnik je 11 nagrada za svoj umjetnički rad, među kojima su: Nagrada na jugoslovenskom konkursu “Pivo Karamatijević“, Internacionalna nagrada “Premio Mandraccio“ Opatija, Grand Prix za crtež  na izložbi “Anale crteža“ Mostar, Otkupna nagrada grada Wasserburga-Njemačka, Nagrada za instalaciju na izložbi Collegium artisticum i druge.

Učesnik je u radu više slikarskih kolonija i simpozijuma u zemlji i inostranstvu.

Bio je član Umjetničkog savjeta ULUBiH, član UO ULUBiH, Predsjednik Skupštine Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo, član Savjeta Internacionalne likovne kolonije Počitelj.

Izlagao je u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj, Rumuniji, Turskoj, Grčkoj, Cipru, Egiptu, Italiji, Austriji, Slovačkoj, Poljskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Norveškoj, Švedskoj, Kanadi, SAD-u, Švicarskoj.

Djela mu se nalaze u mnogim galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.

Živi i radi u Sarajevu.