Otvoren Poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2022. godini

Otvoren Poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2022. godini

Poštovane kolegice i kolege,  

Čini nam izuzetnu čast što Vas možemo obavijestiti da je poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2022. godini otvoren. Koristimo priliku da Vas pozovemo da slanjem Vaših priloga doprinesete sadržaju ovog broja.  

U časopisu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi, te prikazi knjiga ili znanstveno-stručnih događaja. Objavljeni prilozi tretiraju široki spektar tema iz domena učenja i obrazovanja odraslih te drugih područja integrativnih sa andragoškim djelovanjem. To uključuje, ali se ne ograničava na:  

 • psihološke procese i dobrobit u odrasloj dobi  
 • fenomen različitih pismenosti u odrasloj dobi  
 • stručno usavršavanje i zapošljivost  
 • učenje i obrazovanje u različitim kontekstima (npr. porodica, zajednica, kulturne i socijalne ustanove)  
 • obrazovanje za aktivno građanstvo i političku participaciju   
 • univerzitetsko obrazovanje  
 • učenje i obrazovanje u trećoj životnoj dobi  
 • obrazovanje i društvene promjene (digitalna transformacija društva, migracije, pandemija)  

Upute autorima možete naći na web stranici: https://ccu.bkc.ba/. Svi prilozi prolaze dvostruko anonimnu recenziju. Radove slati na adresu: casopis@bkc.ba najkasnije do 15. 10. 2022. godine. 

 
Budite slobodni ovaj poziv proslijediti Vašim kolegicama i kolegama.  
 
 

S poštovanjem,  


Redakcija časopisa Obrazovanje odraslih   

*********************************************************

Dear Colleagues,   

It is with great pleasure to inform you that the Call for papers for the issue of the Journal Adult Education in 2022 is now open!  

We welcome scientific, professional, and review papers, as well as reviews of books or scientific-professional events. The published articles treat a wide range of adult learning and education topics and other areas integrative with andragogical work.   

This includes, but is not limited to:    

 • psychological processes and well-being in adulthood  
 • different literacies in adulthood  
 • professional development and employability  
 • learning and education in various contexts (e.g. family, community, cultural and social institutions)  
 • education for active citizenship and political participation  
 • university education  
 • learning and education in the third age  
 • education and social changes (digital transformation of society, migration, pandemic)  


 
Please find the Instructions to the authors via web site: https://ccu.bkc.ba/. All papers undergo a double-blind review process. Authors are requested to send their contributions to the address: casopis@bkc.ba no later than October 15, 2022. 


 

Please feel free to share this Call with your colleagues.  

 
 

With best regards,   
Editorial Board of the Journal Adult Education