Multimedijalna Izložba “Tragovi humanosti” autora Rémy Ourdana i Damira Šagolja u francuskom gradu Bayeux od 4. 10. do 21. 11. 2021.

Multimedijalna Izložba “Tragovi humanosti” autora Rémy Ourdana i Damira Šagolja u francuskom gradu Bayeux od 4. 10. do 21. 11. 2021.

Multimedijalna Izložba pod nazivom “Tragovi humanosti” autora Rémy Ourdana i Damira Šagolja bit će postavljena u francuskom gradu Bayeux, od 4. 10. do 21. 11. 2021. Izložba će biti postavljena u historijskoj vili Hôtel du Doyen. Vila se nalazi u francuskom departmanu Calvados, u centru grada Bayeux, a 1921. godine je proglašena historijskim spomenikom.

JU „Bosanski kulturni centar KS“ je partner u projektu i ova multimedijalna izložba će biti postavljena u BKC-u u aprilu 2022. godine.

Izložba „Tragovi humanosti“ je putovanje kroz historiju Jevreja Sarajeva i njihovih komšija, ovo je putovanje koje prati trag jedne posebne ideje o suživotu, dostojanstvu i hrabrosti, ili kako to kažu u Sarajevu, posebne ideje ”komšiluka”. Šta to znači biti komšija u najtamnijim trenucima koji mogu zadesiti neki grad, društvo, ili naciju? Šta znači postati Pravednik u vremenima rata?

Da bi napravili ovu multimedijalnu izložbu, inspirisanu serijalom članaka objavljenih u časopisu Le Monde 2019. godine – izložbu koja kombinuje novinarske izvještaje, historijsku dokumentaciju i umjetničke radove, reporteri Rémy Ourdan i Damir Šagolj putovali su kroz dva grada koji simboliziraju Narode Knjige i rascjepe u današnjem svijetu: kroz Sarajevo, posljednji ”Europski Jerusalem” i prvu metu povratka nacionalizama na Stari kontinent, grad koji je na kraju 20. stoljeća bio pod opsadom i Jerusalem, centar svijeta, sveti grad tri monoteističke religije i epicentar previranja na Bliskom istoku, te izraelsko – palestinskog sukoba. Dva grada koji plijene pažnju svijeta i pričaju univerzalnu priču.

U Sarajevu, počev od dolaska Jevreja iz Al-Andaluza, preko “Purimskog revolta” i spasavanja vrijedne knjige Hagade, do pomoći pruženoj Jevrejima tokom Holokausta, te pomoći koju su Jevreji pružali drugim ljudima pod opsadom tokom rata u Bosni i Hercegovini: ovo putovanje koracima muškaraca i žena koji su svoje univerzalne egzistencijalne vrijednosti izdigli iznad bilo kojeg konflikta zasnovanog na identitetu, politici, ili religiji. Prisjećajući se epizoda iz historije Jevreja Sarajeva i njihovih komšija Bošnjaka, Srba, ili Hrvata, autori žele osvijetliti tragove humanosti.

To je počast Pravednima.

Počast umjetnosti življenja.

RÉMY OURDAN je francuski novinar, ratni dopisnik novina Le Monde i režiser dokumentarnih filmova. Karijeru je počeo je kao izvještač 1992. u opkoljenom Sarajevu. Već tri decenije kao ratni dopisnik pokriva glavne sukobe u svijetu, kao i poslijeratna pitanja, ljudska prava i pitanja međunarodne pravde. Također nastavlja i svoj dugogodišnji rad na temama vezanim za Sarajevo.

DAMIR ŠAGOLJ, bh novinar i fotograf rođen je 1971. u Sarajevu. Studirao je energetiku u Moskvi i Sarajevu. Nakon rata 1992-95, koji provodi u Sarajevu, počinje raditi kao reporter novinske agencije Reuters. Kao dopisnik i fotograf agencije Reuters izvještava iz preko 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Živio je i radio u Rusiji, Tajlandu i Kini a preko deceniju je proveo na Bliskom istoku. Za svoj rad Damir je narađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulicerovu i nagradu World Press Photo. Magistar je umjetnosti sa Univerziteta za umjetnost u Londonu, a trenutno predaje fotografiju i savremeni dokumentaristički pristup na sarajevskoj Akademiji scenskih umjetnosti.

Link o izložbi koja će biti postavljena u Francuskoj: https://bit.ly/3zUgK0t