JAVNI POZIV ZA PRIJEM RADOVA ZA IZDANJE ČASOPISA OBRAZOVANJE ODRASLIH U 2023. GODINI

JAVNI POZIV ZA PRIJEM RADOVA ZA IZDANJE ČASOPISA <em>OBRAZOVANJE ODRASLIH </em>U 2023. GODINI

Poštovane kolegice i kolege, 

želimo Vas obavijestiti da je poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2023. godini otvoren. Koristimo priliku da Vas pozovemo da slanjem Vaših priloga doprinesete sadržaju ovog broja. 

U časopisu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi, te prikazi knjiga ili znanstveno-stručnih događaja. Objavljeni prilozi tretiraju široki spektar tema iz domena učenja i obrazovanja odraslih te drugih područja integrativnih sa andragoškim djelovanjem. To uključuje, ali se ne ograničava na: 

 • psihološke procese i dobrobit u odrasloj dobi 
 • fenomen različitih pismenosti u odrasloj dobi 
 • stručno usavršavanje i zapošljivost 
 • učenje i obrazovanje u različitim kontekstima (npr. porodica, zajednica, kulturne i socijalne ustanove) 
 • obrazovanje za aktivno građanstvo i političku participaciju  
 • univerzitetsko obrazovanje 
 • učenje i obrazovanje u trećoj životnoj dobi 
 • obrazovanje i društvene promjene (digitalna transformacija društva, migracije, pandemija) 

Časopis Obrazovanje odraslih indeksiran je u EBSCO bazi i uvršten je u CEEOL (Central and Eastern Online Library).  

Upute autorima možete naći na web stranici: https://ccu.bkc.ba/. U časopisu se objavljuju članci na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, a svi sažeci su dostupni na engleskom. Svi prilozi prolaze dvostruko anonimnu recenziju. Radove slati na adresu: casopis@bkc.ba najkasnije do 15. 09. 2023. godine. Počevši od ove godine, radovi koji dobiju pozitivnu recenziju mogu biti objavljeni u ranom pristupu (online first) odmah po prihvatanju rukopisa. 


 
Budite slobodni ovaj poziv proslijediti Vašim kolegicama i kolegama.  

 
S poštovanjem,  

 
Redakcija časopisa Obrazovanje odraslih  

 

***************************** 

Dear Colleagues,  

we would like to inform you that the Call for submittting manuscripts for the Journal of Adult Educations is now open! We take this opportunity to invite you to send contributions to this volume. 

We welcome scientific, professional, and review papers, as well as reviews of books or scientific-professional events. The published articles treat a wide range of adult learning and education topics and other areas integrative with andragogical work.  

This includes, but is not limited to:   

 • psychological processes and well-being in adulthood 
 • different literacies in adulthood 
 • professional development and employability 
 • learning and education in various contexts (e.g. family, community, cultural and social institutions) 
 • education for active citizenship and political participation 
 • university education 
 • learning and education in the third age 
 • education and social changes (digital transformation of society, migration, pandemic) 

The Journal of Adult Education is indexed in the EBSCO database and is included in the CEEOL (Central and Eastern Online Library). Please find the Instructions to the authors via web site: https://ccu.bkc.ba/. All papers undergo a double-blind review process. As of this year, positively reviewed papers are published in the online first rubrics immediatelly upon acceptance. Authors are requested to send their contributions to the address: casopis@bkc.ba no later than September 15, 2023. 


 

Please feel free to share this Call with your colleagues.  

 

With best regards,  

  Editorial Board of the Journal ofAdult Education