“Zaraćene kulture sjećanja”

“Zaraćene kulture sjećanja”

P.E.N. Centar u BiH i JU Bosanski kulturni centar KS Vas srdačno pozivaju na okrugli sto “Zaraćene kulture sjećanja”, koji će se održati u ponedjeljak, 19. decembra u JU Bosanski kulturni centar KS, sa početkom u 18 sati.

Učestvuju: Danijela Majstorović, Dragan Komadina,Vahidin Preljević i Asmir Kujović (moderator).

Pred kraj godine, u kojoj su povodom tridesetogodišnjice početka rata u BiH i opsade Sarajeva na brojnim javnim skupovima evocirana sjećanja na užase masovnih zločina, PEN Centar u BiH nastavlja sa debatom o historijskom revizionizmu, odnosno reinterpretacijama naše novije prošlosti u javnom diskursu, književnim djelima, kulturi i historiografiji, posebno u kontekstu teorije kulture sjećanja, proširujući ovu važnu temu na period raspada socijalističke Jugoslavije, agresije na Bosnu i postdejtonskih političkih podjela.

U prethodnoj sesiji ove tribine bilo je riječi o revidiranju povijesnih činjenica u sistemu obrazovanja, udžbenicima i dijelu medija, o filtriranju i prerađivanju kolektivnih sjećanja kako bi se slika prošlosti saobrazila novim ideološkim okvirima, o političkim zloupotrebama i jednostranim interpretacijama koje su poslužile kao legitimizacijski okviri za nacionalne projekte u vrijeme raspada SFRJ. Oprečne interpretacije ratnih dešavanja, podređene partikularnim nacionalnim interesima, poslužile su kao rezervoar mobilizirajućih osjećanja ugroženosti, dok su političke elite kroz revidiranje povijesti svjesno nastojale na proizvodnji mržnje radi očuvanja svojih pozicija.

Prema riječima Dubravke Ugrešić, aktuelne političke bitke u postjugoslovenskim društvima ustvari su bitke za teritorije kolektivnog pamćenja. Na koji način metode multiperspektivnog historijskog narativa mogu doprinijeti prevazilaženju antagonističkih kultura sjećanja u bosanskohercegovačkom društvu?

Da li je u kritičkoj recepciji moguć dijalog između različitih selektivnih i konkurentskih pamćenja i oprečnih interpretacija događaja iz bliže i dalje prošlosti? Mogu li književnost i kritičko preispitivanje prošlosti „spriječiti zločine koji su se već dogodili”? Ovo su samo neka od pitanja koja ćemo pokušati rasvijetliti u ovom razgovoru.    

Projekat “Vizija prošlosti” realizuje se u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom KS i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i sporta KS.