U MARTU U BKC-U PREDAVANJA RASTKA MOČNIKA I IVE VUKUŠIĆ, MODERIRA BORIS BUDEN

U MARTU U BKC-U PREDAVANJA RASTKA MOČNIKA I IVE VUKUŠIĆ, MODERIRA BORIS BUDEN

Tokom mjeseca marta u Sarajevu će se održati dva javna predavanja u sklopu sedmodnevnog akademskog programa koji, u suradnji s Historijskim muzejem BiH, JU Bosanski kulturni centar KS i Piotr Piotrowski Centrom Univerziteta u Poznanu, moderira publicist, kritičar kulture i prevoditelj prof. dr. Boris Buden.

U srijedu, 22. 3., s početkom u 19:00 sati, u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS, predavanje “Kapitalizam i rat” će održati prof.dr. Rastko Močnik, jugoslovenski i slovenski sociolog i filozof, iznimno prepoznat po svojim doprinosima kritičkoj teoriji, kulturnim studijama i marksističkoj filozofiji. On će govoriti o klasnim odnosima u postsocijalističkim zemljama nastalih nakon obnavljanja kapitalizma, te o odnosu klase i rata.

U četvrtak, 23. 3., s početkom u 20:00 sati, u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS predavanje s naslovom “Paravojske u bivšoj Jugoslaviji i Ukrajini: nasilje u ime države” će održati dr. Iva Vukušić, docentica za međunarodnu historiju na Univerzitetu u Utrechtu i gostujuća istraživačica na Odjelu za ratne studije na King's Collegeu u Londonu.

Njeno istraživanje “Srpske paravojske i raspad Jugoslavije: državne veze i obrasci nasilja”, koje je objavljeno u septembru 2022. u izdanju Routledge, posebno je relevantno kao doprinos istraživanju genocida i masovnog nasilja na prostoru bivše Jugoslavije.

Oba predavanja održat će se u Galeriji BKC-a (Branilaca Sarajeva 24), a budući da se organizuju u međunarodnom akademskom kontekstu, dijelom će biti na engleskom jeziku. Simultani prevod na lokalne jezike bit će dostupan.

Javna predavanja u Sarajevu održavaju se kao dio međunarodnog akademskog programa “Rat i revolucija: Razumijevanje 1989 u kontekstu umjetnosti jugoistočne i centralne Evrope” koji okuplja istraživačice i istraživače na doktorskim i post-doktorskim studijima zainteresiranim za teme rata i umjetnosti unutar ove regije. Program, koji se nakon Sarajeva nastavlja u Bukureštu, Poznanu i online, ima za cilj propitivanje ustanovljenih perspektiva na historijske događaje 1989. godine, te znanstveno razumijevanje njihovih utjecaja na razvoj umjetnosti i kulture iz jedinstvene, transnacionalne perspektive.

Događaji se realiziraju uz podršku Getty putem Connecting Art Histories inicijative. Više informacija o projektu na http://understanding1989.amu.edu.pl/

Ulaz na događaje je besplatan.

U srijedu, 22. marta s početkom u 19:00 sati, prof.dr. Rastko Močnik, jugoslovenski i slovenski sociolog, održat će predavanje naziva “Kapitalizam i rat” u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS. Razgovor će moderirati prof.dr. Boris Buden.

Restauracija kapitalizma u postsocijalističkim zemljama dovela je do ratova među novim državama na teritorijama jugoslovenske federacije i Sovjetskog saveza. Veza među ove dvije pojave još uvijek nije u potpunosti jasna. Znamo da je kapitalizam ovisan te nejednako integriran u konstrukcije kolektivnog imperijalizma Zapada. Također znamo da je kapitalizam obnovljen putem državno vođene “primitivne akumulacije” kapitala u uslovima pravnog i sociopolitičkog vakuuma. No, naša saznanja o klasnim odnosima u novim kapitalističkim zemljama i o načinu na koji klasni i ratni sukobi konvergiraju su ograničena. Tokom razgovora, bit će predstavljena nova saznanja o ovim pitanjima.

Prof. dr. Rastko Močnik jedan je od vodećih jugoslovenskih i slovenskih sociologa. Umirovljeni je profesor Univerziteta u Ljubljani. Trenutno radi kao gostujući profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Plovdivski univerzitet Pajsij Hilendarski dodijelio mu je počasni doktorat u 2005. godini. Autor je mnogih akademskih djela, od kojih su najrecentnija: Teorija sa ideologijom, Beograd: Fakultet za medije i komunikacije, 2019; Spisi o suvremenom kapitalizmu, Zagreb: arkzin, 2016; Organized memory and popular remembering: The encounter of Yugonostalgia theories with socialism, Memory Studies, 15(5), 2022 (sa Majom Breznik).

Predavanje će biti održano na engleskom jeziku, a simultani prevod na lokalne jezike bit će dostupan.

Snimak predavanja bit će naknadno dostupan online.

Ulaz na događaj je besplatan.

Dan nakon, u četvrtak, 23. marta s početkom u 20:00 sati, dr. Iva Vukušić, docentica za međunarodnu historiju na Univerzitetu Utrecht i gostujuća istraživačica na Odjelu za ratne studije na King's Collegeu u Londonu održat će predavanje “Paravojske u bivšoj Jugoslaviji i Ukrajini: nasilje u ime države” u Galeriji Bosanskog kulturnog centra KS. Razgovor će moderirati prof.dr. Boris Buden.

Izniman broj nereguliranih oružanih grupa učestvuje u savremenim konfliktima diljem svijeta. Adresira ih se različitim izrazima: “paravojske”, “milicije”, “nedržavni akteri”, “plaćenici”, “odredi smrti”; itd. Oni opisuju skupine ljudi, najčešće muškaraca, koji napadaju civile u ime države s kojom nemaju nikakav formalni odnos. Ova sesija bit će utemeljena na primjerima iz bivše Jugoslavije 1990-ih i današnje Ukrajine. Diskusija će se temeljiti na pitanjima šta su paravojske, kako i zašto ih države koriste i kakve vrste nasilja one vrše protiv civila. Nadalje, tijekom sesije razgovarat će se i o suđenjima za ratne zločine i pravnim izazovima u adresiranju odgovornosti počinitelja.

Dr. Iva Vukušić je historičarka i stručnjakinja za genocid, a njezin istraživački rad bavi se nereguliranim oružanim grupama, genocidom, masovnim nasiljem i tranzicijskom pravdom, te posebno kaznenom odgovornošću. Prije dolaska u Den Haag 2009. godine, provela je tri godine u Sarajevu, gdje je radila kao istraživačica i analitičarka u posebnom odjelu za ratne zločine u uredu tužitelja. Sudjeluje u javnim debatama te su njeni znanstveni doprinosi vidljivi u medijima poput New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, De Volkskrant, BBC. Njena prva knjiga “Srpske paravojske i raspad Jugoslavije: državne veze i obrasci nasilja” objavljena je u septembru 2022. godine u izdanju Contemporary Security Studies u Routledgeu. Iva je također jedna od urednika nove serije CEU Press-a “Počinitelji organiziranog nasilja: istočna, centralna i jugoistočna Evropa”.

Budući da se predavanje ostvaruje pri međunarodnom akademskom programu, ono će dijelom biti održano na engleskom jeziku, a simultani prevod na lokalne jezike bit će dostupan.

Snimak predavanja bit će naknadno dostupan online.

Javni događaji u Sarajevu dio su međunarodnog akademskog programa “Rat i revolucija: Razumijevanje 1989 u kontekstu umjetnosti jugoistočne i centralne Evrope” koji okuplja istraživačice i istraživače na doktorskim i post-doktorskim studijima zainteresiranim za teme rata i umjetnosti unutar ove regije. Program, koji se nakon Sarajeva nastavlja u Bukureštu, Poznanu i online, ima za cilj propitivanje ustanovljenih perspektiva na historijske događaje 1989. godine, te znanstveno razumijevanje njihovih utjecaja na razvoj umjetnosti i kulture iz jedinstvene, transnacionalne perspektive.

Događaji se realiziraju uz podršku Getty putem Connecting Art Histories inicijative.

Ulaz na događaj je besplatan.