U JU BKC KS održana promocija knjige “Život na stiku”, autora Dževdeta Tuzlića

U JU BKC KS održana promocija knjige “Život na stiku”, autora Dževdeta Tuzlića

Knjiga predstavlja svojevrsno putovanje kroz 40 godina profesionalne karijere ovog eminentnog bh novinara.

U predstavljanju knjige su sudjelovali: Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta Sarajevo, Boro Kontić, direktor Media centra Sarajevo, Goran Simić, pjesnik, te Mustafa Kapidžić, urednik Izdavačke kuće KULT B, koja je, uz suizdavača Planjax iz Tešnja, knjigu štampala. Koproducent ove promocije je JU “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”.