SONEMUS Fest 2022

SONEMUS Fest 2022

U periodu od 17. do 19. oktobra 2022. godine u Sarajevu će biti održan festival za savremenu umjetničku muziku u Bosni i Hercegovini, SONEMUS FEST 2022.

Entanglement u kvantnoj mehanici označava kvantno stanje u kojem dvije čestice ili grupa njih po svojim fizičkim svojstvima (položaj, impuls, spin i polarizacija) pokazuju savršenu korelaciju te ne mogu biti posmatrane odvojeno čak i kada su međusobno veoma udaljene. (Dis)entanglement  je trenutak nepovratnog raskida savršene korelacije između dvije „povezane“ čestice, koji nastupa trenutkom kada se njihova fizička svojstva pokušaju izmjeriti (tzv. kolaps valne funkcije). Ovaj, naizgled paradoksalni koncept, koji dovodeći u pitanje temeljni princip kauzalnosti i koji u bitnome razlikuje svijet kvantne i klasične fizike, može biti gotovo savršena metafora za organizaciju muzičkih struktura, ali i globalnog historijskog trenutka u kojem se nalazimo, a kojeg obilježavaju pandemije, ratovi s (prividno?) iracionalnim motivima i ciljevima, ekonomske krize, uspon nacionalizma i drugih antiuniverzalističkih ideologija, uzrokujući tako raspetljavanje (disentanglement) sistema institucija globaliziranog liberalnog kapitalizma koji se gradio još od 90-tih godina prošlog stoljeća.

Upravo na fonu pomenute metafore, kao potencijalnog modela muzičke organizacije, ali i (umjetničke) refleksije historijskog trenutka koji živimo, koncipiran je program ovogodišnjeg SONEMUS FESTA. Program tako obuhvata djela različitih generacija kompozitora (i izvođača) i različitih  estetskih polazišta, koja ipak koreliraju u jednom: to su autentični umjetnički mikro-univerzumi, koji svijet promišljaju uvijek iznova. Vremena globalnih kriza upravo su trenuci kada je ponovno (umjetničko) promišljanje onoga što nazivamo condition humaine (franc.- stanje čovječanstva) nužno.

Festival, koji se realizira u saradnji sa Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu i Bosanskim kulturnim centrom KS, sastoji se od 3 koncerta:

1)  Ponedjeljak, 17.10.2022. nastupiti će renomirani austrijski ansambl, PHACE Ensemble, koji će ovom prilikom izvesti kompozicije već etabliranih kompozitora Reinharda Fuchsa i Ališera Sijarića, te tri mlade perspektivne kompozitorice: Hanan Hadžajlić, Clare Iannotte i Daniele Terranove, čija su djela već ušla u repertoare značajnih evropskih ansambala.

2)  Utorak, 18.10.2022. uz soliste SONEMUS Ansambla, izvrsni ukrajinsko-njemački pijanista Vitalii Kyianytsia pružiti će priliku domaćoj publici da čuju remek-djela savremenog klavirskog repertoara (Brian Ferneyhough, Beat Furrer), koja se zbog svojih visoko postavljenih izvođačkih zahtjeva izvode veoma rijetko; solistica SONEMUS ansambla, Violeta Smailović-Huart izvesti će čuvene Sciarrinove 6 Capricci (koji su zapravo umjetnički „komentar“ Paganinijevih capriccia), a premijerno u BiH će biti izvedena i popularna kompozicija Flight za flautu solo Britanca Georga Benjamina.  Iranski kompozitor i dirigent Arash Yazdani voditi će ansambl pri izvođenju njegove kompozicije koja kombinuje iransku i evropsku tradiciju mikrotonalne muzike.

3)  Srijeda, 19.10.2022. – JUGENDSTIL – koncert je na kojem će nastupiti studenti (izvođači i kompozitori) i nastavnici Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, učesnici SONEMUS-radionica. Ovom prilikom, biti će izvedene kompozicije studenata kompozicije, Azura Kasapovića, Mirze Gološa, te profesora, Dine Rešidbegovića, a na programu koncerta naći će se i djela međunarodno renomiranih kompozitora poput Elliotta Cartera, Beata Furrera, Brune Mantovania i Toru Takemitsua. 

Svi koncerti će se održati u Galeriji Bosanskog kulturnog centra – BKC (Branilaca Sarajeva 24, Sarajevo) u 20:00h.  Ulaznice su dostupne preko sistema kupikartu.ba, rezervacija putem telefona 063-505 -000.