IZLOŽBA “PAŠIĆ – LIBOVAC – MILAKOVIĆ” u JU BKC KS- 15. 02. do 05.03.2024.

IZLOŽBA “PAŠIĆ – LIBOVAC – MILAKOVIĆ” u JU BKC KS- 15. 02. do 05.03.2024.

Velikani bosanskohercegovačke likovne scene, Nusret Pašić, Fikret Libovac i Tatjana Milaković predstavit će svoje recentnije radove na velikoj izložbi u Bosanskom kulturnom centru KS, koja će biti otvorena u četvrtak, 15. 02. 2024. godine sa početkom u 19,00 sati.

Izložbom “PAŠIĆ – LIBOVAC – MILAKOVIĆ” Bosanski kulturni centar otvara sezonu programskog sadržaja. Publika će u toku dvije sedmice, koliko će izložba biti otvorena, imati priliku kročiti u čudnovat, zanimljiv i unikatan svijet umjetnika čije se likovne poetike razlikuju u stilskom, formalnom i tematskom pristupu umjetničkom djelu. Ono što ih povezuje jeste neprekidno istraživanje na polju multimedijalnosti i odnosu između tradicionalnog slikarstva i novih medija.

Autentični svijet Fikreta Libovca ispunjen njegovim jedinstvenim i prepoznatljivim izražajem zasniva se na presjeku dvaju medija – slikarstva i skulpture. Majstorska tehnika oživjela je njegove skulpture uhvativši suštinu ljudske emocije prikazom običnog čovjeka u pokretu, zamrznutog u trenutku akcije, ili intenzivnog izraza. Pomalo groteskne, figure ne teže mimetičkom već grade vlastiti svijet i pozivaju nas da budemo dijelom istog.

Slikarska platna Tatjane Milaković imaju referentno uporište u intimnom svijetu autorice, što omogućava povezivanje sa dubljim emocijama i dostatno čitanje umjetničkog djela. Ženske figure, svojstveni pejzaži, ptice i različiti čudnovati likovi naseljavaju Tatjanina platna i imaju dimenziju intimnog i nostalgičnog. Autorica svoju nesputanu maštu vješto prenosi na platno snažnim govorom boje, koje kao glavno izražajno sredstvo priča priču i budi određene emocije stvarajući autentični svijet koji dinamično vibrira između stvarnosti i one druge, dublje strane, duše.

Radovi Nusreta Pašića odraz su vremena, duhovnog stanja i okruženja u kojem nastaju, duboko ukorjenjeni u realnost koju živimo. Kao angažovani likovni umjetnik, Pašićevo umjetničko djelovanje se zasniva na neprestanom istraživanju mogućnosti različitih medija slikarstva. Kritički posmatra svijet oko sebe i bilježi društvene, ideološke, političke i tehnološke promjene koje su ukorijenjene u realnost kojom su uvjetovani, te ih je potrebno čitati kao odraz vremena i prostora u kojem umjetnost nastaje.

NUSRET PAŠIĆ (Sarajevo, 1951.) Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1976. godine, u klasi profesora Borislava Aleksića, a postdiplomski studij završio je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1983. godine, u klasi profesora Stojana Ćelića. Do 2018. godine radio je kao redovni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Izlagao je na mnogim samostalnim i grupnim izložbama u BiH i inozemstvu.

FIKRET LIBOVAC (Prijedor, 1957.) Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1984. godine, u klasi profesora Alije Kučukalića. Postdiplomski studij završio je na istoj akademiji 1990. godine. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Izlagao na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama. Dobitnik je više priznanja i nagrada za skulpturu, crtež i instalaciju. Redovni je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

TATJANA MILAKOVIĆ (Novi Sad, 1964.) Srednju školu za primijenjenu umjetnost završila u Beogradu. Akademiju likovnih umjetnosti upisala u Sarajevu i diplomirala na Odsjeku slikarstvo, u klasi profesora Ljubomira Perčinlića, 1987. godine. Postdiplomski studij završila na istoj akademiji 2004. godine uklasi profesora Seada Musića U zvanju vanredne profesorice radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1989. godine.

Izložba će biti postavljena od 15.02. do 05.03.2024. godine, a biće otvorena za posjete u periodu od 10,00 -18,00 sati.

Dobro došli!