PROMOCIJA KNJIGE “POLJIČKE ISPRAVE II – IZ ZBIRKE ALEKSANDRA POLJANIĆA”

Kao svoj doprinos prezentaciji i zaštiti kulturnog naslijeđa Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine iz Edicije Memoria Bosniaca u ovoj godini donosi još jedno značajno izdanje Poljičke isprave II – iz Zbirke Aleksandra Poljanića. Prvi dio istoimene publikacije objavljen je godinu dana ranije, 2021.

Edicija Poljičke isprave – iz Zbirke Aleksandra Poljanića, zamišljena kao trotomna, nastala je kao rezultat projekta “Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom“, pokrenut 2019. godine. Poljičke isprave čuvaju se u Rukopisnoj zbirci Odjeljenja Specijalnih zbirki. Projekt je usmjeren na identifikaciju, transliteraciju sadržaja i stručnu bibliotečku obradu isprava koje su pisane novovjekovnom varijantom zapadne ćirilice, odnosno pismom koje danas najčešće zovemo bosančica, a nastale su na području Poljica, kraja u Dalmaciji koji se nalazi istočno i jugoistočno od Splita. Kao stručnjak za jezik u realizaciji ovog projekta, a potom i izradi ove publikacije učestvovao je doc. dr. Mehmed Kardaš s Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U oba dijela isprave su donesene hronološki, u dvije verzije: ćiriličnoj i latiničnoj, a svaku ispravu prati faksimil koji omogućava provjeru i eventualnu korekciju čitanja. Na kraju publikacije nalazi se i tabelarni pregled isprava sa podacima o fizičkom opisu i vodenim znakovima. Isprave su pretežno pravnog sadržaja poput oporuka, darovnica, naredbi, odluka, imovinskih ugovora, posudbi, računa, izjava, potvrda itd., a najveći broj čine kupoprodajni ugovori. Ove isprave ne samo da svjedoče zavidan stepen pismenosti, civiliziranosti, društvenog uređenja i organiziranosti Poljičke župe, već predstavljaju i prozor u minuli privatni i javni život te neprocjenjiv faktografski i historiografski izvor.