PROMOCIJA ČASOPISA OBRAZOVANJE ODRASLIH BKC

PROMOCIJA ČASOPISA OBRAZOVANJE ODRASLIH BKC

Prvog sajamskog dana na Centralnoj bini u 12 sati održana je promocija časopisa Obrazovanje odraslih BKC. Časopis bilježi dvadeset godina kontinuiranog izlaženja kao jedini andragoški časopis u Bosni i Hercegovini i jedan od nekoliko u jugoistočnoj Evropi. Pokrenut je 2001. godine na inicijativu Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog Saveza visokih narodnih škola (DVV International – Ured u Sarajevu), a u saradnji sa Bosanskim kulturnim centrom u Sarajevu. U časopisu se objavljuju naučni i stručni članci koji afirmišu cjeloživotno učenje i obrazovanje u svrhu aktivnog i svrhovitog života u mijenjajućem svijetu.

Na promociji su se prisutnima obratili: akademkinja prof. dr. Adila Pašalić-Kreso – članica Akademije nauka i umjetnosti BiH i počasni član Redakcije časopisa Obrazovanje odraslih, zatim dr. Emir Avdagić – direktor Ureda DVV International-a u Sarajevu i član Redakcije časopisa, Jasmin Duraković – direktor JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo, dr. Amina Isanović Hadžiomerović – urednica Časopisa i prof. dr. Lejla Turčilo – članica Redakcije Časopisa,  koja se prisutnoj publici obratila putem video linka.