Projekat: „Izložba ‘92: Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“

Projekat: „Izložba ‘92: Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“

Dokumentarni film „Izložba ‘92“ i izložba „Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“ posvećeni su  kulturnom otporu u opsjednutom Sarajevu na samome početku rata.  Izložba „Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“  nastajala je u okviru Umjetničke čete Regionalnog štaba TO, kasnije Prvog korpusa Armije BiH. Otvorena je u oktobru 1992. godine u Kamernom teatru 55, dok je svoje međunarodno predstavljanje imala 1994. godine u Modernoj galeriji Ljubljana.

Film i dokumentarna izložba su zasnovani na arhivskim materijalima iz tog perioda, kao i na svjedočenjima aktera ovih važnih događaja iz kulturne baštine Sarajeva i BiH.

Premijera filma je 7. maja u 19h u velikoj dvorani JU Bosanskog kulturnog centra KS, dok je otvaranje izložbe isti dan, u 20h u galeriji JU BKC KS. Izložba će biti otvorena do 16. maja ove godine, svaki radni od 10-18h.

Projekat je dio programa obilježavanja 30 godina opsade Sarajeva „Dani sjećanja“. Producent i organizator projekta je Mirsada Baljić i udruženje Art Colony.

Dani sjećanja/ 30 godina opsade Sarajeva

Multimedijalna izložba „Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“

Multimedijalna dokumentarna izložba „Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“ posvećena je likovnom događaju nastalom u prvim mjesecima opsade Sarajeva i fascinantna je priča o duhovnom i stvaralačkom otporu na samome početku rata u glavnom gradu BiH.

Projekat „Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH“ nastao u okviru Umjetničke čete Regionalnog štaba TO Sarajeva, koja je formirana tokom ljeta 1992. godine i kroz koju je jednim dijelom artikulisan otpor umjetnika koji su tada djelovali u opsjednutom Sarajevu.

Pored teatarskih radnika i muzičara, značajnu ulogu imala je Likovna sekcija koju je vodila slikarka i galeristkinja Mirsada Baljić i upravo je ona, uz podršku Alme Suljević, Ane Kovač, Dževada Hoze, Jasmina Durakovića i drugih, pokrenula projekat kolektivne izložbe likovnih umjetnika koji su u tome trenutku djelovali u Sarajevu.

Tu su bili: Arifović Nedim, Acković-Čišić Nina, Bostandžić Smail, Češljar Suad, Alma i Stijepo Gavrić, Irfan Hozo, Renata Karamatić, Karišik Husein, Kasapović Mile, Seid Hasanefendić, Mustafa Skopljak, Nusret Pašić, Salem Obralić, Avdo Žiga, Esad Muftić, Mirsada Baljić, Sead Čizmić, Dragan Čulić, Dževad Hozo, Hasan Sućeska, Edin Numankadić, Alma Suljević, Ibrahim Ljubović, Edin Malović, Hamzalija Muhić, Saida Mujezinović, Ivan Kalcina, Ana Kovač, Afan Ramić, Radoslav Tadić, Elma Vrana, Mehemd Zaimović i Petar Waldeg.

Čuvenu fotografiju za katalog izložbe snimio je ispred Akademije likovnih umjetnosti Kemal Hadžić, dok je sama izložba otvorena 25.10. 1992. godine u Kamernom teatru.

Bio je to, nakon predstave „Sklonište“ Dubravka Bibanovića i novonastalog Sarajevskog ratnog teatra, najveći kolektivni umjetnički događaj u prvoj godini opsade Sarajeva.

Izložbi je poslije priključena „Mapa grafika“ nastala na ALU, te je tako u svome proširenenom izdanje izašla 1994. godine iz Sarajeva i imala, uz govor predsjednika Slovenije Milana Kučana, svoje veliko otvaranje u prestižnoj Narodnoj galeriji Ljubljana.

Dokumentarna izložba prati kompletan put ovoga velikog likovnog i umjetničkog projekta nastalog u vremenima opsade, rata i stradanja.

Autor ove multimedijalne izložbe je Mirsada Baljić, čiji je privatni arhiv bio osnova za realizaciju čitavog projekta. Taj ahriv čine ga brojne fotografije i dokumentacija iz tog vremena. U projektu je korišten i privatni arhiv fotografa i video umjetnika Zorana Lešića.

Pored fotografija i dokumentacije, u okviru projekta nastao je i dokumentarni film „Izložba ‘92“ Jasmina Durakovića, koji je i sam bio jedan od aktera u organizaciji izložbe u Kamernom teatru. U filmu je korištena njegova filmska arhiva, kao i Zorana Lešića.

Film je dokumentarno i autentično svjedočanstvo o ovoj izloži sa nizom dosad neviđenih video snimaka iz tog perioda i uz izjave nekih od učesnika u ovome projektu (Dervo Harbinja, Alma Suljević, Mirsada Baljić, Enes Čolpa, Rasema Isaković, Hamzalija Muhić, Stijepo Gavrić, Edin Numankadić, Zoran Lešić i Andrej Smrekar).

Posebno mjestu u ovoj izložbi i filmu ima akademik Dževad Hozo, koji je uradio dizajn za izložbe u Sarajevu i Ljubljani, ali i jedan od inicijatora da se čitava ova fascinanta priča o umjetničkom otporu u Sarajevo zaokruži dokumentarnom izložbom i filmom. Nažalost, to za svoga života nije doživio, te je ovaj projekat i neka vrsta posvete ovome velikom umjetniku.

Alma Suljević i Edin Numankadić bili su stučni konsultati u projektu, materijal je digitalno obradio Muhamed Džanko, dok je vizuale i poster kreirao Dževdet Nikočević. Snimatelji na filmu su bili Amer Beganović i Timon Hozo, dok je montažu slike i obradu zvuka radio Dario Marjanović.

Producent je Udruženje umjetnika Art Colony iz Sarajeva. Projekat izabran je od strane Vlade Kantona Sarajevo kao jedan od umjetničkih projekta sa kojim se obilježava 30 opsade ovoga grada. Sponzor izložbe je Grad Sarajevo.

Premijera filma je sedmog maja, u 19h, u Velikoj dvorani JU BKC, dok je svečano otvaranje izložbe zakazano odmah nakon toga u Multimedijalnoj dvorani ove javne ustanove.

Izložba će trajati od 07-16. maja i moći se pogledati radnim danom i subotom od 10-18h.