Pokrenuta inicijativa za stavljanje u funkciju Otvorenog kina Bosna

Pokrenuta inicijativa za stavljanje u funkciju Otvorenog kina Bosna

Pokrenuta je inicijativa da se započne sa aktivnostima stavljanja u funkciju Otvorenog kina Bosna, čiji je vlasnik JU “Bosanski kulturni centar KS”. JU BKC KS se ovim putem zahvaljuje predlagačima ove ideje – inicijative: Dunji Krvavac, Nedimu Jahiću, Nedimu Sarvanu, te vijećnicima Općine Centar Sarajevo. Više informacija u članku na portalu Klix.ba: https://www.klix.ba/magazin/bkc-ce-od-opcine-centar-dobiti-50-000-km-za-pokretanje-otvorenog-kina-bosna/211108144