Otvoren je poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2024. godini

Otvoren je poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2024. godini

Poštovane kolegice i kolege,

poziv za prijem radova za izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2024. godini otvoren. Koristimo priliku da Vas pozovemo da slanjem Vaših priloga doprinesete sadržaju ovog broja.

U časopisu se objavljuju znanstveni, stručni i pregledni radovi, te prikazi knjiga ili znanstveno-stručnih događaja. Objavljeni prilozi tretiraju široki spektar tema iz domena učenja i obrazovanja odraslih te drugih područja integrativnih sa andragoškim djelovanjem.

Časopis Obrazovanje odraslih indeksiran je u EBSCO bazi i uvršten je u CEEOL (Central and Eastern Online Library), te ERIH PLUS.

Upute autorima možete naći na web stranici: https://ccu.bkc.ba/ Priloge možete predati putem OJS platforme https://ojs.bkc.ba/index.php/journal

ili slati na adresu: casopis@bkc.ba najkasnije do 30. 09. 2024. godine. Radovi koji dobiju pozitivnu recenziju mogu biti objavljeni u ranom pristupu (online first) odmah po prihvatanju rukopisa.Izdanje časopisa Obrazovanje odraslih u 2023. godini možete pogledati na linku: https://ccu.bkc.ba/wp-content/uploads/2024/02/Casopis_OO_1_2023_web.pdf

S poštovanjem,
Redakcija časopisa Obrazovanje odraslih  

Dear Colleagues,

the Call for submitting manuscripts for the Journal of Adult Educations is now open! We take this opportunity to invite you to send contributions to this volume.

We welcome scientific, professional, and review papers, as well as reviews of books or scientific-professional events. The published articles treat a wide range of adult learning and education topics and other areas integrative with andragogical work.

The Journal of Adult Education is indexed in the EBSCO and ERIH PLUS databases and is included in the CEEOL (Central and Eastern Online Library). Please find the Instructions to the authors via web site: https://ccu.bkc.ba/ All papers undergo a double-blind review process. As of this year, positively reviewed papers are published in the online first rubrics immediately upon acceptance. Authors are requested to send their contributions via OJS platform link: https://ojs.bkc.ba/index.php/journal or via e-mail to the address: casopis@bkc.ba no later than September 30, 2024.

Volume XXIII of the Journal of Adult Education is available from the link: https://ccu.bkc.ba/wp-content/uploads/2024/02/Casopis_OO_1_2023_web.pdf

With best regards,

Editorial Board of the Journal of Adult Education