Održana osma po redu radionica pod nazivom „Novogodišnja iskrica“

  • Post category:Najave / Ostalo
Održana osma po redu radionica pod nazivom „Novogodišnja iskrica“

U srijedu, 23. 10. JU BKC KS, održana je osma po redu radionica pod nazivom „Novogodišnja iskrica“. Radi se o muzičkim i dramskim radionicama za djecu i mlade osobe sa poteškoćama u razvoju, a sa afinitetom prema glumi i muzici. Radionice pohađaju osobe sa poteškoćama u razvoju iz Sarajeva i Istočnog Sarajeva, a cilj je da se omogući njihovo uključivanje u širu društvenu zajednicu putem socijalne inkluzije.

Kako su istakli predavači koji vode radionice: „U projekat su uključena djeca od petog razreda osnovne škole i mladi koji su pokazali interes za ovakve aktivnosti. Polaznici su osobe sa „drugačijim“ poimanja druženja, stvaranja i gledanja na svijet. Kroz dramsku i muzičku radionicu dolazi do izražaja poseban senzibilitet i kreativnost koje svako dijete nosi u sebi. U skladu s tim za njih su osmišljene vježbe pokreta, fokus, usmjeravanja pažnje, podsticanja mašte, timskog rada, korištenja muzike i ritma, te instrumenata iz orfovog instrumentarija sa zadatkom da se podrži što kvalitetnije uključenje u širu društvenu zajednicu. Ovakvi pristupi će ovoj populaciji, putem jednog oblika socijalne inkluzije, omogućiti razvoj samopouzdanja, sticanje novih vještina kako bi ih društvo bolje shvatilo i prihvatilo. Plan je da naši polaznici, na kraju godine, prezentuju stečeno znanje i vještine koje su stekli tokom osmomjesečnog druženja u vidu kratkoga performansa“.

JU „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ provodi projekat „Novogodišnja iskrica“ u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).