Koncert “U dobroj volji – Slavimo zajedno”

Koncert “U dobroj volji – Slavimo zajedno”

Dragi prijatelji, pozivamo vas na koncert Sarajevskog gradskog orkestra u sklopu projekta “U dobroj volji – Slavimo zajedno” koji promoviše međuetnički i međureligijski dijalog kroz kulturne aktivnosti. Koncert će se održati 24.04.2023. u prostorijama Bosanskog kulturnog centra s početkom u 20h.

Ideja projekta „U dobroj volji – Slavimo zajedno“ je da članovima temeljnih organizacija kultura BiH i građanima Sarajeva približi i objedini raznoliku kulturu naroda sa naših prostora. Projekat realizira JKPHD “La Benevolencija” sa partnerstvom i pod pokroviteljstvom CRS-a (Catholic Relief Services), a u saradnji sa HKD “Napredak”, BZK “Preporod” i SKPD “Prosvjeta”.

Svojim aktivnostima, projektima, kulturnim djelovanjem, humanitarizmom, donacijama, stipendijama, ova četiri društva nastoje da, u skladu sa svojim mogućnostima, unaprjeđuju društvenu koheziju nasuprot veoma kompleksnom društvenom narativu. April 2023. godine je prepoznat kao savršena prilika za realizaciju projekta, kako je bogat praznicima abrahamskih religija: Pesah, Uskrs, Vaskrs, i Ramazanski bajram. Naša želja je da ispreplitanje kultura prikažemo u pravom svjetlu: kao bogatstvo koje se treba njegovati, cijeniti i održavati.

Program:

M. Spiller (1906-1982)

Suite im alten Style für Streichorchester, op. 18 (prije 1922)

M. Jeličanin (1935-1999)

Sinfonietta (1966)

V. Komadina (1933-1997)

Partita Bosniensis za kamerni gudački ansambl (1981)

A. Jažić (1987*)

Monophorm za gudački orkestar* (2008/2023)

*djelo originalno napisano kao gudački kvartet, 2023. revidirano za gudački orkesta

O Sarajevskom gradskom orkestru:

Sarajevski gradski orkestar ideja je koja okuplja prvenstveno muzičare iz Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih gradova i susjednih zemalja, a koji su svojim djelovanjem vezani za Sarajevo. Nastala je još u aprilu 2019. godine, ali je zbog nedostatka institucionalne podrške svu svoju kreativnu energiju trošila isključivo na sami opstanak. Ideja o gradskom orkestru, rodila se s ciljem da se ukaže na važnost postojanja ansambla ovog tipa, kao prostora gdje mladi muzičari mogu dobiti iskustvo sviranja u profesionalnoj sredini, svirati stilski raznolik repertoar, te obogatiti već stečena znanja. Cilj orkestra je da ukazuje na važnost umjetničke muzike u savremenom društvu i njenog adekvatnog vrednovanja, ali i na nedostatak odgovarajuće infrastrukture koja bi podržala rad i djelovanje profesionalnih muzičara u Sarajevu.

Orkestar djeluje pri Udruženju za njegovanje i promociju muzičkih, likovnih i scenskih umjetnosti „Artissimo“, a u svojoj prvoj koncertnoj sezoni 2021/2022 samostalno su i bez budžeta organizovali i održali 5 cjelovečernjih koncerata i predstavili se na dva međunarodna festivala – Orfej i Vareš Classic Festival.

Radujemo se vašoj posjeti!