Jutro s autorom – Vahidin Preljević

  • Post category:Najave

Programom Jutro s autorom, 29. 11. utorak, s početkom u 11:00 sati u JU BKC KS počinje 5. Sajam “Knjige u nišama“ (KUN)- Sajam izdavača/nakladnika Bosne i Hercegovine. Gost će biti Vahidin Preljević, a razgovor će voditi Matija Bošnjak.

Matija Bošnjak , esejista, urednik i asistent na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Vahidin Preljević (Brčko 1975), germanist, esejist, književni prevodilac. Od 1999. radi na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje od 2009. vodi katedru za književnosti njemačkog govornog područja i kulturologiju. Napisao i priredio više knjiga i preko 90 znanstvenih studija i eseja o Robertu Musilu, Hugi von Hofmannsthalu, bečkoj moderni, njemačkom romantizmu, teoriji kulture, književnoj povijesti tijela, odnosu kolektivnih narativa i kulturnog pamćenja, pitanjima književne estetike. Neki od naslova knjiga: Estetika fragmenta (Zagreb 2007), Književna povijest tijela (Zagreb 2013), Sarajevski atentat (Zenica 2014), Sarajevski dugi pucnji (Zenica 2015), The Long Shots of Sarajevo (Tübingen 2016). Nakon imperije. Književnost i politička imaginacija u (post)habsburškom kulturnom prostoru (Zagreb 2018). Nähe und Distanz. Eine grundlegende Dichotomie in der österreichischen Literatur der Moderne. Würzburg 2020. Der Jugoslawien-Komplex in Peter Handkes Werk. Eine kritische Bestandaufnahme nach dem Nobelpreis. Würzburg 2022 (forthcoming).

Priredio više bosanskih izdanja djela njemačkih pisaca (Georg Büchner, Frank Wedekind, Michael Krüger). Preveo romane Christe Wolf, Novalisa, Daniela Kehlmanna, Lea Perutza, Eduarda von Keyserlinga, prozu Huge von Hofmannsthala i Arthura Schnitzlera, drame Georga Büchnera i Franka Wedekinda, liriku Michaela Krügera, Uwe Kolbea, Maje Haderlap i dr. Suosnivač Bosanskog filološkog društva i Udruženja germanista Jugoistočne Evrope. Pokretač i suvoditelj doktorskog studija iz njemačke književnosti na Univerzitetu u Sarajevu, znanstveni mentor Austrijske biblioteke u Sarajevu. Organizirao više znanstvenih konferencija o austrijskoj književnoj moderni, Sarajevskom atentatu i dr. Gostujući profesor na univerzitetima u Würzburgu, Saarbrückenu, Halleu, Konstanzu i Beču. Urednik je za književnost u filološkom časopisu Pismo, bio je zamjenik glavnog i odgovornog urednika književnog časopisa Život (Sarajevo), član redakcije časopisa Behar (Zagreb). Osnivač i urednik književnoznanstvene edicije Identifications u njemačkoj izdavačkoj kući Königshausen & Neumann (zajedno s   Clemensom Ruthnerom). Od 1998. redovno piše eseje o književnosti i kulturnim fenomenima za različite časopise i medije, koji su objavljivani, između ostalog, u: BH Dani, Lica, Status, KUN (Oslobođenje), Knjižni blok (Oslobođenje), Tacno.net, Život, Behar (Zagreb), Žurnal (Zagreb), Konkret (Hamburg), Der Standard (Wien), Perlentaucher (Berlin). Višestruki stipendista DAADa-a, dobitnik Werfelove stipendije Austrijskog ministarstva znanosti, Fellow Trinity Long Room Hub-a u Dublinu. Nosilac je Počasnog križa za znanost i umjetnost Republike Austrije, koji mu je odlukom predsjednika Republike dodijeljen 2017.godine. Član je Društva pisaca BiH i P.E.N. Centra BiH.

Obrazovanje, usavršavanje, istraživački boravci

1982-1992:  Osnovna škola i dva razreda gimnazije u Brčkom

1993-1995.:  Nastavak školovanja u Halleu (Njemačka), 11. i 12. razred (3. i 4. godina) gimnazije sa maturom

1995-1996.: Studij njemačke književnosti, medijskih znanosti i italijanistike na Martin-Luther-Univerzitetu u Halleu

1996-1999. Studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

1999. mart sticanje diplome profesora njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

Od oktobra 1999. godine zaposlen kao asistent za njemačku književnost na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Od 2000. godine postdiplomski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

Od 05.07. do 31.08 2001. godine studijski boravak na Univerzitetu u Beču

Od 01.10. do 31.12. 2001. godine studijski boravak na Univerzitetu u Mannheimu (Njemačka)

2000-2003. Postdiplomski studij iz književnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

2004. 11. maja odbrana magistarskog rada pod naslovom »Robert Musil na tragu njemačkog romantizma. Elementi ranoromantičarske estetike u romanu Čovjek bez svojstava«

2004. juni, izbor u višeg asistenta za oblast njemačke književnosti  na Filozofskom fakultetu u Sarajevu

2004. juli-august stipendija DAAD-a i istraživački boravak na univerzitetu u Mannheimu

2006.-2008. Dobitnik prestižne stipendije Franz Werfel austrijskog ministarstva znanosti i obrazovanja i istraživački boravak u Beču

28.08. 2008. Odbranjen doktorski rad na temu Slike tjelesnosti u estetici i romanu njemačkog ranog romantizma (mentor: prof.dr. Dževad Karahasan)

2009. izbor u docenta za oblast njemačka književnost

2009-2013 Šef Odsjeka za germanistiku

2011.-2012. tromjesečna stipendija DAAD-a i istraživački boravak na FU (Freie Universität) i ZfL (Zentrum für Literaturforschung) u Berlinu

Od 2012. suosnivač i suvoditelj međunarodnog doktorskog studija Njemački jezik i njemačka književnost u kontekstu medijske kulture

2012., septembar, jednomjesečni istraživački boravak na Univerzitetu u Beču

2013. januar, stipendija DAAD-a, jednomjesečni istraživački boravak na Univerzitetu u Mannheimu

2013, decembar, izbor u zvanje vanrednog profesora za oblast njemačka književnost na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu