JU BKC KS predstavlja serijal edukativnih emisija o darovitoj djeci „ŠTA SVE MOGU, ŠTA SVE ZNAM“

JU BKC KS predstavlja serijal edukativnih emisija o darovitoj djeci „ŠTA SVE MOGU, ŠTA SVE ZNAM“

Realizacijom projekta “Šta sve mogu, šta sve znam“, želi se pružiti šansa darovitoj djeci da se predstave, da pokažu šta znaju, šta vole da rade, u čemu su posebna, darovita i uspješna. Činjenica je da su darovita djeca svuda oko nas i da u sebi kriju neslućene potencijale. Važno je da sredina prepozna njihove mogućnosti i omogući im razvoj.

Darovita djeca na drugačiji način posmatraju svijet i uče. Njihov unutrašnji svijet treba prepoznati, razumjeti i usmjeriti. Darovita djeca su vrlo maštovita, kreativna, umno sazrijevaju brže od svojih vršnjaka i zaslužuju da budu prepoznata kao budući pokretači društva. Polazeći od činjenice da je u našoj sredini malo informacija o uspješnosti darovite djece, ovim projektom se želi skrenuti pažnja na uspjehe koje darovita djeca postižu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.

Serijal edukativnih emisija o darovitoj djeci možete pogledati tokom januara i februara, svake srijede,  počevši od 27. 01. 2021. godine,  u terminu od 17,00 sati na Facebook, Instagram i YouTube stranicama JU BKC KS. Projekt je realizovan u okviru JU BKC KS. Idejni tvorac i koordinator projekta je Suzana Đikić.

U emisiji učestvuju:

Irfan Sijerčić, učenik prvog razreda Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo (15 godina)

Nikolina Popović, učenica prvog razreda Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo (15 godina)

Lamija Kabaš – violina i crtanje (16 godina)

Erliha Mekić – violina (14 godina)

Blagovčanin Andrej – klavir (13 godina)

Blagovčanin Nikola – klavir (13 godina)

Prof. klavira Nevena Čeklić