Javno predavanje akademika prof. dr. Dževada Jahića  na temu „Naš maternji jezik i njegova bosanska postojbina“ 21. 02. u 12:00

Javno predavanje akademika prof. dr. Dževada Jahića  na temu „Naš maternji jezik i njegova bosanska postojbina“ 21. 02. u 12:00

Od 2000. godine u svijetu se  21. februar obilježava kao Međunarodni dan maternjeg jezika. To je datum koji je UNESCO odredio kao dan kada se u svijetu veća pažnja posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti. Tim povodom BZK „Preporod“ u saradnji sa JU „Bosanski kulturni centar KS“ organizuje javno predavanje akademika prof. dr. Dževada Jahića  na temu „Naš maternji jezik i njegova bosanska postojbina“.  Program će se održati u ponedjeljak, 21. 02. 2022. u 12:00 sati u Galeriji JU BKC KS.

Mnogi su narodi vodili tešku borbu kroz historiju kada je u pitanju maternji jezik, a izuzetak nisu ni Bošnjaci.

”Bošnjaci i danas se bore za status svog jezika, i u Bosni i Hercegovini i izvan nje. Status bosanskog jezika se uporno osporava u entitetu RS, ali on nije adekvatno riješen ni u onim dijelovima države u kojim bi trebalo da je davno riješen.  Nije, naime, dovoljno samo deklarativno govoriti o bosanskom jeziku kao takvom. Naša briga o jeziku dodatno je uvjetovana i globalizacijskim procesima koji uza sve svoje dobrobiti donose i velike izazove mnogim malim kulturama i dovode u opasnost opstanak mnogih jezika u svijetu. Svjesni važnosti očuvanja bosanskog jezika kao jednog od ključnih elemenata našega identiteta, a obilježavajući  Međunarodni dan maternjeg jezika, BZK “Preporod” u saradnji sa JU Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo organizira Javno predavanje akademika prof. dr. Dževada Jahića  na temu “Naš maternji jezik i njegova bosanska postojbina”.

U svijetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. vijeka više od polovine, čak i do dvije trećine će odumrijeti.

Svake dvije sedmice u svijetu se ugasi po jedan jezik. Osnovno za preživljavanje jezika je da se prenosi djeci, da ima institucionalnu podršku, svoje pismo, da se njeguje u školama, medijima.

Generalna skupština UNESCO proklamirala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu (Bangladešu), jer su protestirali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični.