Instalacija “Zea Mays” umjetnice Ana-Marije Tomić u BKC-u 11. 03. u 18 sati

Instalacija “Zea Mays” umjetnice Ana-Marije Tomić u BKC-u 11. 03. u 18 sati

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, u Galeriji BKC-a, u subotu, 11. 03. u 18 sati, bit će predstavljena umjetnička instalacija „Zea Mays“, koju izvode mlada umjetnica Ana-Marija Tomić i njen tim u sklopu UNFPA bodyright kampanje: bodyright je pravo na vaše tijelo u digitalnoj sferi.

Instalacija “Zea Mays” pokreće društvenu svijest i kritičko promišljanje o pojavama u virtuelnom svijetu, s reperkusijama na stvarni svijet pojedinca/ke: događaj je fokusiran na poziciju žene u virtualnom prostoru, s naglaskom na žensko tijelo, uključujući pri tome publiku u sami performans.

Ulaz je besplatan.

ANA-MARIJA TOMIĆ je studentica Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku za glumu. Prethodno je završila Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za Muzičku teoriju i pedagogiju. Trenutno radi na projektu Girl Advance Lab podržanom od strane UNFPA organizacije koja stoji iza projekta instalacije “Zea Mays”.

U sklopu projekta radi galerijsku instalaciju na temu Cyberbullyinga. Instalaciju radi zajedno s kolegom RIJADOM KANIŽOM koji je asistent na Muzičkoj akademiji, a diplomirao je na Odsjeku za Muzikologiju, te je također aktivan na polju komponovanja, zatim sa DAMIROM ČOBOM, diplomiranim glumcem i svjetlosnim dizajnerom, te ekipom zaduženom za tehničku postavku scenografskih, svjetlosnih i muzičkih segmenata instalacije.

O instalaciji:

Koncept instalacije ZEA MAYS (Kukuruz) zasniva se na živom kontaktu u kojemu gledaoci dolaze i u najvećoj mogućoj mjeri kreiraju performans. Performans interesuje šutnja. Kroz spoj fizičkog i virtualnog svijeta u realnom vremenu performans bi tretirao cyber nasilje te položaj žene u cyber svijetu s akcentom na žensko tijelo kroz multimedijalni pristup: svjetlo, zvuk, video instalacija te sam performativni čin.
(Da li naši virtuelni prijatelji reagiraju na nasilje? Da li gledaoci reagiraju na ono što gledaju? Performans čini performativni subjekt koji će klečati na kukuruzima čije komljenje uvjetuje zvuk i svjetlo s kojim se manevrira u realnom vremenu).

Na taj način spaja se tradicionalni vid kazne kojim se povlači paralela sa kiber prostorom i komentarima koji se kao kukuruz kome na društvenim mrežama, te na taj način utiču na subjekt. Zašto si se okomio na mene?

Instalacija je zasnovana na tekovinama digitalne kulture koje nalažu demokratiju kiberprostora. Procesi konzumacije kiberprostora su nepostojani u onome što se definira kao stvarni svijet, a njeni se ishodi odražavaju na psihofizičko stanje pojedinca. Dakle, sve dok proces traje (i instalacija) imamo dojam da proživljavamo stvarnost. Jednom kada interakcija s virtualnim svijetom prestane, ne postoji ništa što smo doživljavali kroz proces, već postoji specifičan oblik pojedinačnog iskustva stvaran samo pojedincu – učesniku u procesu.
Prevodeći to u stvarni svijet, shvaćamo da virtualni proces zapravo ne postoji, tj. imamo trenutni osjećaj da iskustvo tog svijeta nikada nije ni postojalo.