Dr. Nina Krajnik – Psihoanaliza u svijetu moći i nemoći

Dr. Nina Krajnik – Psihoanaliza u svijetu moći i nemoći

JU BKC KS najavljuje seriju psihoanalitičkih predavanja dr. Nine Krajnik. Serijal predavanja, tribina i kliničkih radionica pod nazivom ‘Psihoanaliza u svijetu moći i nemoći’ obraća se široj publici, koju u prepletu aktuelnih društvenih pitanja, uvida iz psihoanalitičke prakse i izraznog potencijala umjetnosti, uvodi u temu odnosa između diskursa dominacije i krhkosti vlastite istine: Da li je danas moguće biti iskren? Kakva je uloga žena – heroina u ratu? Kakvo mjesto imaju u našim životima fantazme žrtvovanja i pobjedništva? I gde je u svijetu moći i represije mjesto naše želje?


Polazeći iz psihoanalitičke činjenice, po kojoj je nesvjesno politika, serijal će otvoriti etički stav, da je politički zapravo samo to, što je u suštini najintimnije.
Serijal sestoji se iz:

  • Kliničkih radionica: anksioznost, panika, strah
  • Predavanja
  • Tribina sa istaknutim međunarodnim gostima


Dr. Nina Krajnik je psihoanalitičarka, doktorka filozofije i pionirka lakanovske psihoanalize na prostoru Zapadnog Balkana. Studirala je na Univerzitetu Pariz VIII. Osnivačica je međunarodnog pokreta Lakan Balkan i predsjednica Slovenskog društva za lakanovsku psihoanalizu. Članica je Svjetskog psihoanalitičkog saveza. Radila je u Australiji, Novom Zelandu i regionu Južnog Pacifika.