BKC KANTONA SARAJEVO I TOPLANE SPREMNI ZA NOVU SEZONU GRIJANJA

BKC KANTONA SARAJEVO I TOPLANE SPREMNI ZA NOVU SEZONU GRIJANJA

Od danas je JU „Bosanski kulturni centar KS“ zvanično priključena na sistem centralnog grijanja Toplana Sarajevo. Tim povodom je u ovoj Ustanovi, boravio Sejfo Ušanović, direktor KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o. Ušanović je izrazio zadovoljstvo što su radovi završeni u predviđenom roku. „Toplifikacioni sistem je pušten u rad 15. oktobra kada počinje zvanična sezona grijanja u Kantonu Sarajevo, te je tako isporučena toplotna energija za tri kantonalne Ustanove koje su se do sada grijale putem sopstvene kotlovnice. Na ovaj način će se ostvariti uštede, te smanjiti zagađenje zraka. Treba naglasiti da smo sve aktivnosti oko izvođenja ovih radova radili u sopstvenom aranžmanu, resursima preduzeća Toplane, počev od projektne dokumentacije, građevinskih, mašinskih pa do elektro radova“, rekao je direktor ovog Javnog preduzeća.

Radovi su se izvodili u okviru projekta energijske efikasnosti u javnim objektima Kantona Sarajevo koji Vlada KS realizira u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj” koji implementira UNDP.

Ovim projektom tri Javne ustanove koje se nalaze u ulici Branilaca Sarajeva priključene su na toplifikacioni sistem Toplana Sarajevo. U pitanju su: JU „Bosanski kulturni centar KS“, JU „Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo“ i „Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja“.

Prilikom priključenja ovih objekata na toplifikacioni sistem Kotlovnice „Zvijezda“,  postavljeno je 175 metara nove toplovodne trase, a Toplane Sarajevo će u ulici Branilaca Sarajeva od sada zagrijavati novih 4.670 m2 površine.

Jasmin Duraković, direktor JU BKC KS, izrazio zahvalnost direktoru i radnicima Toplana „Uprkos kratkom roku koji su imali do početka sezone grijanja, ali i do početka naše programske sezone u Bosanskom kulturnom centru, završili su sve radove u cilju da BKC dobije novi sistem grijanja koji je funkcionalan i po pitanju racionalnosti trošenja toplotne energije. Bitno je reći da sa ovim Bosanski kulturni centar ima sve pretpostavke da radi ono zbog čega i postoji, a to je da organizuje kulturne i druge programe u svojim prostorima na zadovoljstvo građana koji će biti posjetioci naših programa u uslovima koji su konačno optimalni za publiku u smislu grijanja, ili hlađenja.“

Investitor projekta je bio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, dok je kao posrednik u dogovorima u ovom projektu učestvovalo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Generalni izvođač radova je bilo KJKP „Toplane-Sarajevo“. Nadzor kompletnih radova je vršio tim nadzornih inžinjera IPSA – Instituta d.o.o. Sarajevo.

Cilj projekta je smanjenje negativnih efekata na kvalitet zraka, racionalizacija troškova potrošnje energije, ušteda budžetskih sredstava i povećanje komfora za krajnje korisnike.

„Toplane će u narednom periodu i dalje nastaviti sa aktivnostima animiranja potrošača vezano za priključenje na toplifikacioni sistem kako bi naši građani imali što ugodniji boravak u svojim stanovima i institucijama u kojima rade“, rekao je Sejfo Ušanović, direktor KJKP „Toplane – Sarajevo.