POČETNA / VIJESTI

Predstavljen Komplet za opismenjavanje djece/učenika oštećenog vida “Od slova do slova”

15.10.2019.

Povodom Međunarodnog dana bijelog štapa”, koji se obilježava svakog 15. oktobra, danas je u JU “Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo” održano predstavljanje Kompleta za opismenjavanje djece/učenika oštećenog vida “Od slova do slova”. “Organizatori ovog dešavanja su: Udruženje za afirmaciju društvenih vrijednosti iz Sarajeva, Fond otvoreno društvo BiH i JU „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo”.
Ovom prilikom predata su na trajno korištenje tri kompleta za opismenjavanje djece/učenika oštećenog vida, koje su preuzeli predstavnici centara iz Mostara, Cazina i Zenice:
1. Mirna Mezit, direktorica JU Centar za djecu i omladinu sa posebnim potrebama “Los Rosales”, Mostar,
2. Elvira Ogrešević, koordinatorica Centra za razvoj inkluzivnih praksi, Cazin,
3. Aida Topoljak, JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, Zenica.

Povodom ovog predstavljanja, koordinatorica Projekta, Prof. Ljuljeta Kurbašić iz “Udruženja za afirmaciju društvenih vrijednosti” je izjavila:
“Obraćam Vam se kao autor Kompleta i Početnica za opismenjavanje djece/učenika oštećenog vida „Od slova do slova“ i kao projektni koordinator Udruženja za afirmaciju društvenih vrijednosti Sarajevo. Ovaj Komplet je nastao uz pomoć i saradnju sa finansijerom inicijalne faze projekta – Fond otvoreno društvo BiH. Komplet je neizostavno sredstvo za kvalitetnu inkluziju djece oštećenog vida u redovne nastavne procese i predstavlja osnovni alat za efektivno i metodološki adekvatno opismenjavanje. Komplet sa kombinovanim početnicama je inovativan i prvi put urađen u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini, a pojedini njegovi djelovi su inovativni i na globalnom nivou, poput Didaktičkog kompleta Pre-Edu Braille. Ovaj projekat iz dobre prakse u obrazovanju je važan iskorak u opismenjavanju djece/učenika oštećenog vida kao osnovni uvjet inkluzije u redovne nastavne procese”.
Ovim projektom se želi pridonijeti aktivnijem radu sa ovom, nažalost u našem društvu marginaliziranom populacijom.

01.04.2020.

Obavijest radnicima JU BKC KS 31. 03. 2020.

Poštovane kolege i kolegice, putem linka koji se nalazi na dnu teksta dostavljeno je obavještenje u PDF formatu (bez vremenskog…

11.03.2020.

Komedija “Narodni poslanik” 21. 03. JU BKC KS, 20 sati

OBAVIJEST: s obzirom da je od jučer, 10. 03. 2020. na snazi naredba Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, u…

KONTAKTIRAJTE NAS

info@bkc.ba

+387 33 586 777