JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo
Branilaca Sarajeva 24
tel: +387 33 586 777
fax: +387 33 586 771